وثائق للتحميل
كتيب عن تنفيذ البرنامج الحكومي
نسخة PDF
Mise en oeuvre du programme gouvernemental au titre de la premiere année
نسخة PDF
Implementation of the government program for the first year
نسخة PDF
ورقة تقديمية
نسخة PDF
نسخة Word
Note de présentation
نسخة PDF
نسخة Word

 

الحصيلة الحكومية