ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

وفد مغربي هام يشارك في فعاليات الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 26)

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 26 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵡⵣⵉ (COP 26)

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵡⵔⴰⵡ ⴷ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵖⴼ ⵓⵏⵙⴼⵍ…

رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 26)

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⴳ ⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ…

السيد رئيس الحكومة يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله  في أشغال قمة "مبادرة الشـرق الأوسط الأخضـر"

ⵉⵣⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ “ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵣⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ”

ⵙ ⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ “…

السيد أخنوش: الحكومة الجديدة تزخر بكفاءات ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ : ⵜⴻⵜⵜⴽⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖⴼ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⴳ ⵉⵙⵉⵜⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ

ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⴽⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⴽⵡⴰⵙ ⴳⴼⴰⵙ, ⵙ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵔⴰⵔⵉⵏⵜ ⵖⴼ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⴷ…

تسليم السلط بين السيد سعد الدين العثماني ورئيس الحكومة الجديد السيد عزيز أخنوش

ⴰⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ

ⵕⵕⴱⴰⵟ - ⵜⵣⵔⵉ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵜ, ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ. ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ,…

السيد أخنوش يعلن عن تشكيل الأغلبية الحكومية من “الأحرار” والأصالة والمعاصرة والاستقلال

ⵉⴱⵔⵔⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵙ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵙⴳ “ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜⵏ” ⴷ “ⵜⴰⵥⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ

ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 22 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ, ⵙ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜⵏ, ⴷ ⵓⴽⴰⴱⵔ ⵏ ⵜⵥⵖⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵔⴰⵔⵜ…

رئيس الحكومة يختتم الجولة الأولى من المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة

ⵉⵎⵙⴳⵔⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏⵙⴻⵙⵏ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵖⴼ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵉⵏⴱⵉⴹⵜ.  ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ…

السيد عزيز أخنوش يستهل مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء مع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة

ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵥⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵔⴰⵔⵜ

ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵍⵖ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⵟⵉⴼ ⵡⴰⵀⴱⵉⵏ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵥⵖⵕⵜ ⵏ…

السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش يستقبل السيد نزار بركة في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة

ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ  ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ,  ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ…

السيد عزيز أخنوش: سنشرع في مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ : ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏⵜⵉ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵓ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵜⵎⵢⴰⵎⴰⵥ

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵙⴱⴷⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵓ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵜⵎⵢⴰⵎⴰⵥ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵏ. ⵉⵔⵏⵓ ⵎⴰⵙⵙ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ