ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

السيد رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لمتابعة تقدم تنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 2022-2026

 ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 21 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 2022-2026, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ…

السيد رئيس الحكومة يستقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي
الرباط

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵏⴱⴳⴰ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⴹⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵉⵙⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ,ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ  ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⵏ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵙⵏⴱⴳⴰ ⴰⵙⵙⴰ, ⴰⴽⵡⴰⵙ 20 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ( CDT…

السيد رئيس الحكومة يواصل عقد لقاءات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⵏ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵜⵜⵎⵙⴰⵡⴹ ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ 18 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵢⵜ…

السيد رئيس الحكومة يعقد اجتماعا مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء
الرباط

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴽⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⴽⵙⴰⵎⵏ ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱ , ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵉⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⴽⵙⴰⵎⴰⵏ ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏ ⵉⵙⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴽⵙⵎⴰⵏ ⵉⵣⴳⴳⴰⵖⵏ ( FIVIAR), ⴷ ⵉⵙⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ…

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل ورش إصلاح منظومة الصحة
الرباط

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ 11 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ , ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ…

السيد رئيس الحكومة يعقد سلسلة اجتماعات مع مهنيي القطاع الفلاحي
الرباط

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴼⵍⵍⴰⵃⴰⵏ

ⵉⵙⵏⴰⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵏⵙⴻⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⴰⵜ(COMADER), ⴷ ⵉⵙⴳⵏⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵢⵜ…

السيد رئيس الحكومة يشرف على توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026
الرباط

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⵓⴳⴳⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵢⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵉ ⵜⵓⵛⵛⴽⵔⴰ ⵉ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2026

ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏ 2023-2026 ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵜⵍⴽⵎ ⴰⵔ 6,1 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ;  ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ 17,5 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢ, ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⵉ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ…

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا وزاريا خصص لتتبع تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد
الرباط

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵙⵡⵢⵉⵡⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 7 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ  ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⴰⵔⴰⵡ ⵏ…

رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يعقد اجتماع عمل لتتبع مدى تنزيل ورش إصلاح منظومة ‏‏الصحة

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ , ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵓⵣⵔⴰⴳ ⴰⵙⵓⴳⴳⵣ ⴰⵙⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵍⵓⵎⵎⵏ  ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⴰⵡⴰⴷⵣ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵏ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵣⵍ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵏ…

المغرب-إسبانيا.. الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى يعزز انخراط المملكتين في مسار متجدد للتعاون الثنائي (عزيز أخنوش)
ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 12 ⵙⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴱⵖⵓⵔⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ (ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ)

ⵉⵙⴷⴷⴻⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 12 ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ-ⴰⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉ ⴰⵙⵙⴱⵖⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴱⵖⵓⵔⴰⴷⵔⴰⵡ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ