ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

دافوس: المغرب دشن مرحلة تنموية جديدة ببناء الدولة الاجتماعية (السيد أخنوش)

ⴷⴰⴼⵓⵙ: ⵉⵕⵥⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵏⴳⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ( ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ)

ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴷⴰⴼⵓⵙ, ⵉⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⵏ, ⵙ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵜⴰⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ. ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ…

المغرب شريك مثالي له جميع المؤهلات لتحويل تحديات الظرفية العالمية إلى فرص (رئيس الحكومة)

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵛⵛⵔⴽ ⴰⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵙ ⵉⵣⵎⵣⵣⴰ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ)

ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴷⴰⴼⵓⵙ, ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵛⵛⵔⴽ ⴰⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵛⵛⵔⴽⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵉⵣⵎⵣⵣⴰ. ⴳ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ…

 رئيس الحكومة يشارك في افتتاح الدورة الخامسة لأسبوع أبوظبي للاستدامة

ⵉⴷⵔⵓ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ

ⵉⴷⵔⵓ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ, ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : “ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ…

كلمة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش بمناسبة حفل الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج  لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⵍⵍⴰⵜ ⴰⵎⵙⵍⵓⵍⵍⵓ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⵖⴼ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵓⵍⴰ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ…

رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي

ⵉⴳⵣⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴱⵔⴰⵣⵉⵍⵉ

ⵉⴳⵣⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴱⵔⴰⵣⵉⵍⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⵉⵙ ⵉⵏⵢⴰⵙⵢⵓ ⵍⵓⵍⴰ ⴷⵉ ⵙⵉⵍⴼⴰ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ…

السيد أخنوش يجري مباحثات في واشنطن مع الممثلة التجارية للولايات المتحدة

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴳⵏⵙⴻⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵉⴳⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏ ⵜⴰⵢ, ⵜⵉⴳⵏⵙⴻⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⵓ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⵏⴰⴷⵢⴰ…

واشنطن.. السيد أخنوش يبرز التزام المغرب بالشراكة بين إفريقيا والولايات المتحدة

ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ. ⴳ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⴳ…

رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا

ⵉⴳⵣⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ

ⵉⴳⵣⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳⵔ 13 ⴷ 15…

السيد رئيس الحكومة يتباحث مع رئيس الوزراء البلجيكي

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵎⴷⵉⵡⵉⵍ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴰⴱⵍⵉⵊⵉⴽⴽⵉ

ⵉⴳⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⴻⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⵥⴰⵏ ⴰⵢⵓⴳⴰⵏ, ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⴽⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴷⵔ ⴷⵉ ⴽⵔⵓ, ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵣⵓⵍⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵜⵉⴳⴳⵉ…

السيد رئيس الحكومة يشرف على توقيع اتفاق يتوج المخرجات الإيجابية للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم العالي

ⵢⵓⴳⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵖⴼ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ

ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ, ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ. ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ